تغییر تاریخ کلاس مجازی درس اصول فقه -گروه ۱- آقای دکتر اسماعیل پور

تغییر تاریخ کلاس مجازی درس اصول فقه ۱-گروه ۱- آقای دکتر اسماعیل پور

     بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر اسماعیل پور)، تاریخ کلاس مجازی درس اصول فقه۱ -گروه ۱- از شنبه به یک شنبه تغییر یافت. شایان ذکر است تاریخ و ساعت کلاسی این درس به شرح زیر تغییر یافت.

۱۱:۳۰

۱۰:۰۰

۱۳۹۵/۰۶/۲۸

دکتر اسماعیل پور

۱

اصول فقه ۱

اول

مجازی

۱۱:۳۰

۱۰:۰۰

۱۳۹۵/۰۷/۰۴

دکتر اسماعیل پور

۱

اصول فقه ۱

دوم

مجازی

۱۱:۳۰

۱۰:۰۰

۱۳۹۵/۰۷/۱۱

دکتر اسماعیل پور

۱

اصول فقه ۱

سوم

مجازی

۱۱:۳۰

۱۰:۰۰

۱۳۹۵/۰۷/۱۸

دکتر اسماعیل پور

۱

اصول فقه ۱

چهارم

مجازی

۱۱:۳۰

۱۰:۰۰

۱۳۹۵/۰۷/۲۵

دکتر اسماعیل پور

۱

اصول فقه ۱

پنجم

مجازی

۱۱:۳۰

۱۰:۰۰

۱۳۹۵/۰۹/۰۷

دکتر اسماعیل پور

۱

اصول فقه ۱

ششم

مجازی

۱۱:۳۰

۱۰:۰۰

۱۳۹۵/۰۹/۱۴

دکتر اسماعیل پور

۱

اصول فقه ۱

هفتم

مجازی

۱۱:۳۰

۱۰:۰۰

۱۳۹۵/۰۹/۲۱

دکتر اسماعیل پور

۱

اصول فقه ۱

هشتم

مجازی

۱۱:۳۰

۱۰:۰۰

۱۳۹۵/۰۹/۲۸

دکتر اسماعیل پور

۱

اصول فقه ۱

نهم

مجازی

۱۱:۳۰

۱۰:۰۰

۱۳۹۵/۱۰/۰۵

دکتر اسماعیل پور

۱

اصول فقه ۱

دهم

مجازی

 

 

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی

دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email