انتخاب استاد راهنمای پایان نامه و استاد درس سمینار ویژه ورودی سال۹۴

به اطلاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات کلیه گرایشها ورودی سال۹۴ (نیمسال اول و دوم ) می رساند:

– فرصت تعیین استاد راهنمای پایان نامه برای دانشجویان شیوه پژوهش محور از تاریخ ۹۵/۰۷/۲۵ الی ۹۵/۰۸/۲۲ می باشد. جهت تعیین استاد راهنما لازم است فرم مربوطه را از اینجا دریافت و پس از اخذ امضای استاد محترم، از طریق قسمت مکاتبات در سیستم اتوماسیون آموزشی برای کارشناس آموزش ارشد فناوری اطلاعات ارسال نمائید.
– دانشجویان شیوه آموزش محور از تاریخ ۹۵/۰۷/۲۵ الی ۹۵/۰۸/۰۸ می توانند با مراجعه به سیستم اتوماسیون آموزشی دانشگاه شیراز به روش زیر نسبت به انتخاب استاد درس سمینار ویژه اقدام نمایند:
پس از ورود به صفحه اتوماسیون آموزشی دانشجویی از میان منوهای موجود، منو مدیریت منابع و برنامه ها را انتخاب نمایید. در صفحه بعد در قسمت شماره مرجع عدد ۱۹۹ را تایپ نمایید. سپس در صفحه بعد در جدول انتخاب استاد درس سمینار ویژه، استاد مورد نظر خود را انتخاب نمایید و کلید تایید را فشار دهید. به این ترتیب شما استاد مورد نظر را در جدول مذکور انتخاب نموده اید.
نکته ۱ : دانشجویان محترم توجه داشته باشند که تمام ورودیهای سال ۹۴ حتی دانشجویانی که بنا بر شرایط خاصی در ترم جاری قصد ارائه و یا انتخاب واحد سمینارویژه را ندارند بایستی استاد درس خود را انتخاب نمایند.
این اطلاعیه شامل دانشجویانی که ترم یک و یا ترم جاری را مرخصی تحصیلی گرفته اند نیز می شود.
نکته ۲ : ظرفیت اساتید برای ترم آینده به هیچ عنوان خالی نمی شود و ظرفیتها بر اساس ورودیهای یک سال درنظر گرفته شده است.
ترم بعد به هیچ عنوان سیستم انتخاب استاد درس فعال نخواهد شد.
نکته ۳ : ظرفیتهای اعلام شده اساتید به هیچ عنوان قابل افزایش نبوده و همچنین تاریخ مهلت انتخاب استاد درس سمینار ویژه قابل تمدید نمی باشد.
نکته ۴ : واحد سمینار ویژه بعد از ارسال موضوع و طرح پیشنهادی سمینارویژه در سیستم اتوماسیون توسط دانشجو، و سپس تصویب طرح در شورای بخش، به وسیله کارشناس آموزش، اخذ می گردد. لذا دانشجو موظف است که پس از ثبت موضوع و طرح پیشنهادی سمینارویژه در سیستم اتوماسیون و تایید رئیس محترم بخش در سیستم، به کارشناس آموزشی خود از طریق قسمت مکاتبات در سیستم اتوماسیون آموزشی اطلاع دهد تا واحد سمینار ویژه توسط ایشان اخذ گردد.
برای رفع هرگونه ابهام در مورد روند بررسی انتخاب استاد درس و واحد سمینار ویژه، مراحل زیر به اختصار توضیح داده می شود:
۱- انتخاب استاد درس سمینار ویژه در مهلت مقرر اعلام شده در سیستم اتوماسیون آموزشی دانشگاه (sess ) توسط دانشجو
۲- ارسال فرم درخواست تصویب موضوع و طرح پیشنهادی سمینارویژه (طبق اطلاعیه موجود در سایت در قسمت تحصیلات تکمیلی) در سیستم اتوماسیون آموزشی جهت طرح در شورای بخش مهندسی فناوری اطلاعات
۳- بعد از تایید رئیس محترم بخش در سیستم اتوماسیون آموزشی دانشگاه، اطلاع به کارشناس آموزش بخش جهت اخذ واحد درس سمینار ویژه توسط دانشجو

توجه: روند انتخاب استاد راهنما طبق توضیحات داده شده در این اطلاعیه میباشد و تفاوتهای موجود در سایت، قسمت منوی تحصیلات تکمیلی درخصوص انتخاب استاد راهنما، اصلاح خواهد شد.

با آرزوی موفقیت روزافزون
مدیریت تحصیلات تکمیلی و آموزش دانشکده آموزشهای الکترونیکی