تغییر تاریخ کلاس مجازی دهم و یک جلسه جبرانی درس شناخت صنعت جهانگردی- گروه ۱- خانم دکتر شکاری

تغییر تاریخ کلاس مجازی دهم و یک جلسه جبرانی درس شناخت صنعت جهانگردی- گروه ۱-   خانم دکتر شکاری

          بنا بنظر استاد محترم درس ( خانم دکتر شکاری)، تاریخ کلاس … ادامه...

کلاسهای مجازی جبرانی ادله اثبات دعوی،آقای لطفی

کلاسهای مجازی جبرانی ادله اثبات دعوی،آقای لطفی

بنا بنظر استاد محترم درس؛ کلاسهای مجازی جبرانی ادله اثبات دعوی،آقای لطفی در تاریخ ۰۹/۰۹/۹۵ ساعتهای ۱۱:۳۰ – ۱۰ و ۱۳ – ۱۱:۳۰ … ادامه...

موضوعات تصویب شده درس سمینار ویژه در گروه ابزار دقیق و اتوماسیون

موضوعات تصویب شده درس سمینار ویژه در گروه ابزار دقیق و اتوماسیونادامه...

کلاسهای مجازی جبرانی زبان انگلیسی ویژه ، آقای دکتر صابر خاقانی نژاد

کلاسهای مجازی جبرانی زبان انگلیسی ویژه ، آقای دکتر صابر خاقانی نژاد

بنا بنظر استاد محترم درس؛ کلاسهای مجازی جبرانی زبان انگلیسی ویژه ، آقای دکتر صابر خاقانی نژاد در … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مدنی ۸ -گروه ۱ – آقای دکتر سربازیان

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مدنی ۸ -گروه ۱ – آقای دکتر سربازیان

بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر سربازیان) یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مدنی … ادامه...

تغییر در کلاس مجازی ششم روانشناسی عمومی(جهانگردی)،آقای دکتر همتی

تغییر در کلاس مجازی ششم روانشناسی عمومی(جهانگردی)،آقای دکتر همتی

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی ششم روانشناسی عمومی(جهانگردی)،آقای دکتر همتی از تاریخ ۰۹/۰۹/۹۵ به تاریخ ۱۳/۰۹/۹۵ ساعت ۱۷:۳۰ – … ادامه...

کلاس جبرانی مجازی درس شناخت روحیات ملل-گروه ۱ – خانم دکتر اسدی

کلاس جبرانی مجازی درس شناخت روحیات ملل-گروه ۱ – خانم دکتر اسدی

بنا به نظر استاد محترم درس (خانم دکتر اسدی) کلاس جبرانی مجازی درس شناخت روحیات ملل-گروه ۱ در … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی حقوق بین الملل خصوصی ۱ و ۲ -گروه ۱ – آقای دکتر زرنشان

یک جلسه کلاس جبرانی حقوق بین الملل خصوصی ۱ و ۲ -گروه ۱ – آقای دکتر زرنشان

بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر زرنشان) یک جلسه کلاس جبرانی … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مدنی ۸ -گروه ۱ – آقای دکتر سربازیان

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مدنی ۸ -گروه ۱ – آقای دکتر سربازیان

بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر سربازیان) یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مدنی … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی درس امنیت سامانه های اطلاعاتی – گروه ا – آقای دکتر کشاورز حداد

یک جلسه کلاس جبرانی درس امنیت سامانه های اطلاعاتی – گروه ا – آقای دکتر کشاورز حداد

بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر کشاورز حداد) یک جلسه کلاس … ادامه...

کلاس جبرانی مجازی درس شناخت روحیات ملل-گروه ۱ – خانم دکتر اسدی

کلاس جبرانی مجازی درس شناخت روحیات ملل-گروه ۱ – خانم دکتر اسدی

بنا به نظر استاد محترم درس (خانم دکتر اسدی) کلاس جبرانی مجازی درس شناخت روحیات ملل-گروه ۱ در … ادامه...

تغییر در کلا س مجازی هفتم و هشتم معادلات دیفرانسیل(۳واحدی)،خانم مهندس دوانی پور

تغییر در کلا س مجازی هفتم و هشتم معادلات دیفرانسیل(۳واحدی)،خانم مهندس دوانی پور

بنا بنظر استاد محترم درس؛

  1. کلاس مجازی هفتم معادلات دیفرانسیل(۳واحدی)،خانم مهندس دوانی پور از تاریخ ۱۶/۰۹/۹۵ به
ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی درس حقوق تطبیقی -گروه ۱- آقای دکتر واعظی

یک جلسه کلاس جبرانی درس حقوق تطبیقی -گروه ۱- آقای دکتر واعظی

          بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر واعظی)، یک جلسه کلاس جبرانی درس حقوق تطبیقی -گروه ۱- در … ادامه...

تغییر جلسه مجازی ششم درس مدارهای مخابراتی-گروه ۱ – آقای مهندس جلالی

 

تغییر جلسه مجازی ششم درس مدارهای مخابراتی-گروه ۱ – آقای مهندس جلالی

بنا به نظر استاد محترم درس (آقای مهندس جلالی) جلسه مجازی ششم درس مدارهای مخابراتی – از … ادامه...

تغییر کلاس مجازی پنجم درس کنترل کننده برنامه پذیر و آز -گروه ۱ – خانم مهندس مختارنامه

تغییر کلاس مجازی درس کنترل کننده برنامه پذیر و آز -گروه ۱ خانم مهندس مختارنامه

   بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس مختارنامه)، تغییر کلاس مجازی پنجم … ادامه...