تکمیل ظرفیت ارشد سال ۹۵

 با سلام

بدینوسیله به اطلاع می رساند اطلاعیه ،  در مورد چگونگی و زمان ثبت نام حضوری تکمیل ظرفیت متعاقبا از طریق همین سایت و سایت دانشگاه شیراز اعلام خواهد شد.

نیمسال ثبت نامی و زمان شروع کلاسها  با در نظر گرفتن حد نصاب ثبت نامی متعاقبا اعلام می گردد.

دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز