کلاسهای مجازی جبرانی زبان انگلیسی ویژه ، آقای دکتر صابر خاقانی نژاد

کلاسهای مجازی جبرانی زبان انگلیسی ویژه ، آقای دکتر صابر خاقانی نژاد

بنا بنظر استاد محترم درس؛ کلاسهای مجازی جبرانی زبان انگلیسی ویژه ، آقای دکتر صابر خاقانی نژاد در تاریخ ۱۷/۰۹/۹۵ ساعتهای ۱۰:۳۰ – ۹ و ۱۲ – ۱۰:۳۰ برگزار خواهند شد

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email