کلاس مجازی مازاد قواعد فقه۲،آقای طلعتی

کلاس مجازی مازاد قواعد فقه۲،آقای طلعتی

بنا بنظر استاد محترم درس؛ کلاس مجازی مازاد قواعد فقه۲،آقای طلعتی در تاریخ ۰۴/۱۰/۹۵ ساعت ۱۹:۳۰ – ۱۸ برگزار میگردد

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email