تغییر حوزه آزمون

  قابل توجه دانشجویان گرامی :تغییر حوزه امتحانی امکان پذیر نیست لیکن تنها  درخواستهای دانشجویانی که دچار معضلات خاص هستند همراه با مدارک مستدل،حداکثرتا ۱۰ روز به شروع امتحانات قابل بررسی از طرف معاونت محترم آموزشی دانشکده می باشد.پس از این تاریخ هیچ درخواستی مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

خواهشمند است درخواستهای خود را از طریق مکاتبات در سیستم اتوماسیون آموزشی به معاونت   آموزشی ارسال و از طریق کارشناسان برنامه ریزی پی گیری نمایید.

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده