یک جلسه کلاس جبرانی درس طراحی الگوریتمها -گروه ۱- آقای مهندس فاموری

یک جلسه کلاس جبرانی درس طراحی الگوریتمها -گروه ۱- آقای مهندس فاموری

          بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس فاموری)، یک جلسه کلاس جبرانی درس طراحی الگوریتمها -گروه ۱– در تاریخ ۲۴/۹/۹۵ ساعت ۱۶ تا ۱۸ برگزار خواهد شد.

 

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی

دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز