کلاس مجازی جبرانی حقوق جزای اختصاصی۱؛آقای دکتر صبوری پور

کلاس مجازی جبرانی حقوق جزای اختصاصی۱؛آقای دکتر صبوری پور

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی جبرانی حقوق جزای اختصاصی۱؛آقای دکتر صبوری پور در تاریخ ۲۲/۰۹/۹۵ ساعت ۱۶ – ۱۴ برگزار میگردد

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email