یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس داوری بین الملل -گروه ۱ -آقای دکتر ایزدی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس داوری بین الملل -گروه ۱ –آقای دکتر ایزدی

     بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ایزدی)، یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس داوری بین الملل -گروه ۱ -در تاریخ ۲۸/۹/۹۵ ساعت ۱۸تا ۱۹:۳۰ برگزار خواهد شد.

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی

دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز