تغییر در کلاس مجازی هشتم تجارت الکترونیکی(کارشناسی)؛خانم مهندس اکرمی

تغییر در کلاس مجازی هشتم تجارت الکترونیکی(کارشناسی)؛خانم مهندس اکرمی

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی هشتم تجارت الکترونیکی(کارشناسی)؛خانم مهندس اکرمی از تاریخ ۲۲/۰۹/۹۵ به تاریخ ۲۵/۰۹/۹۵ ساعت ۱۲ – ۱۰ تغییر نمود

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email