تغییر کلاسهای مجازی نهم و دهم حقوق مدنی۶، خانم دکتر ذاکری نیا

تغییر کلاسهای مجازی نهم و دهم حقوق مدنی۶، خانم دکتر ذاکری نیا

بنا بنظر استاد محترم درس

  1. کلاس مجازی نهم حقوق مدنی۶، خانم دکتر ذاکری نیا از تاریخ ۲۹/۰۹/۹۵ به تاریخ ۰۲/۱۰/۹۵ ساعت ۱۰ – ۸ تغییر نمود
  2. کلاس مجازی دهم حقوق مدنی۶، خانم دکتر ذاکری نیا از تاریخ ۰۶/۱۰/۹۵ به تاریخ ۰۲/۱۰/۹۵ ساعت ۱۲ – ۱۰ تغییر نمود
به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email