منبع تکدرس پایان ترم ۹۵(زمان برگزاری همزمان با آزمون پایان ترم درس مربوطه)

منبع تکدرس پایان ترم ۹۵(زمان برگزاری همزمان با آزمون پایان ترم درس مربوطه)

منبع امتحان تکدرس

بخش

عنوان درس

ردیف

 

کتاب حقوق اداری دکتر محمد امامی .جلد ۱ . انتشارات میزان

حقوق

حقوق اداری ۲

 

 

کتاب حقوق سازمانهای بین الملل دکتر فرهاد طلایی. انتشارت جنگل

حقوق

حقوق سازمانهای بین المللی

 

 

کتاب اخلاق خانواده. ۱۰ فصل اول کتاب.

نویسندگان: آقای بانکی پور، شرفی،مشفق،ملکی،آیت اللهی،بداغی،کاظمی پور،خلج آبادی زیر نظر زهرا آیت اللهی.

نشر معارف

حقوق

اخلاق و تربیت اسلامی

 

 

کتاب ادله اثبات دعوی دکتر عبدالله شمس

حقوق

ادله اثبات دعوی

 

 

کتاب مبانی علم اقتصاد -۱۰ فصل اول کتاب

نویسنده:منکیو

مترجم: محمدرضا ارباب

حقوق

مبانی علم اقتصاد

 

 

۸ درس اول کتاب متون حقوقی جلد ۲.دکتر شیروی

 

حقوق

متون حقوقی ۲

 

 

کتاب آیین دادرسی کیفری جلد ۲ .نویسنده ایمان یوسفی.انتشارات میزان

حقوق

آیین دادرسی کیفری ۲

 

 

کتاب دکتر کاتوزیان مبحث شفعه و وصیت

کتاب ارث دکتر شهیدی مبحث ارث

حقوق

حقوق مدنی ۸

 

 
 

                لینک آخرین تدریس استاد(دوم ۹۴)

وپی دی اف های موجود در تابلو اعلانات کلاس      

کامپیوتر

برنامه سازی پیشرفته

 

 

لینک آخرین تدریس استاد(دوم ۹۴)

ومطالب موجود در تابلو اعلانات کلاس

پیام به استاد zarenpuor آی دی استاد

کامپیوتر

اقتصاد مهندسی

 

 
 

لینک آخرین تدریس استاد(دوم ۹۴)

ومطالب موجود واسلایدها در تابلو اعلانات کلاس

کامپیوتر

هوش مصنوعی

 

 

لینک آخرین تدریس استاد(دوم ۹۴)

ومطالب موجود در تابلو اعلانات کلاس

کامپیوتر

ریاضی گسسته

 

 

لینک آخرین تدریس استاد(دوم ۹۴)

ومطالب موجود در تابلو اعلانات کلاس

کامپیوتر

سیستم های شی گرا

 

 

لینک آخرین تدریس استاد(دوم ۹۴)ومطالب موجود در تابلو اعلانات

 

کامپیوتر

طراحی صفحات وب

 

 

کتاب تفسیر موضوعی قرآن-به کوشش علیرضا کمالی-جمعی از نویسندگان –انتشارات نشر معارف

کامپیوتر

تفسیر موضوعی قرآن

 

 

لینک آخرین تدریس استاد(دوم ۹۴)

ومطالب موجود واسلایدها وپی دی اف ها در تابلو اعلانات کلاس

کامپیوتر

نرم افزار کاربردی

 

 

لینک آخرین تدریس استاد (اول ۹۴)

وپی دی اف های موجود در تابلو اعلانات کلاس وجزوه های استاد—دانشجو به استاد پیام ارسال کند      آی آی دی استادmozafare

کامپیوتر

ریاضی مهندسی ۳ واحدی

 

 

لینک آخرین تدریس استاد(دوم ۹۴)

ومطالب موجود واسلایدها وپی دی اف ها در تابلو     اعلانات کلاس  

کامپیوتر

ریاضس مهندسی ۲ واحدی

 

 

لینک آخرین تدریس استاد(دوم ۹۴)

۱۰جلسه

کامپیوتر

ریزپردازنده

 

 

لینک تدریس استاد در نیمسال دوم ۹۴ وموکدا اول۹۵

کامپیوتر

طراحی وپیاده سازی زبان های برنامه

 

 

متعاقبا اعلام خواهد شد

کامپیوتر

شبکه ۲

 

 

لینک آخرین   تدریس استاد (دوم ۹۴)

کامپیوتر

مباحث ویژه

 

 

لینک ترم گذشته

ابزاردقیق و اتوماسیون در صنایع نفت

کنترل فرایند

 

 

لینک ترم گذشته

ابزاردقیق و اتوماسیون در صنایع نفت

طراحی سیستم های کنترل منطقی قابل برنامه ریزی )PLC(

 

 

لینک ترم گذشته

ابزاردقیق و اتوماسیون در صنایع نفت

شناسایی سیستم ها

 

 

لینک ترم گذشته

ابزاردقیق و اتوماسیون در صنایع نفت

سیستم های کنترل هوشمند

 

 

لینک ترم گذشته

برق

فیزیک الکترونیک

 

 

آخرین لینک تدریس شده
Relational Algebra
Sql
Normalization
Query processing
Query Optimization
Transcations
Concurrency
Recovery

Book: Database System Concepts – 2010 Silberschatz, Korth, Sudarshan

ارشد فناوری اطلاعات

بانک های اطلاعاتی نوین

 

 

آخرین لینک تدریس شده

ارشد فناوری اطلاعات

برنامه ریزی منابع سازمانی

 

 

آخرین لینک تدریس شده- محتوای تولید شده- اسلایدهای داخل کتابخانه دیجیتال

ارشد فناوری اطلاعات

نیاز سنجی اطلاعاتی

 

 

لینکهای ضبط شده ترم جاری ،محتوای تولید شده-،جزوه های کتابخانه دیجیتال

ارشد فناوری اطلاعات

برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک در تجارت الکترونیک

 

 

آخرین لینک تدریس شده

ارشد فناوری اطلاعات

ذخیره و بازیابی اطلاعات روی وب

 

 

آخرین لینک تدریس شده

ارشد فناوری اطلاعات

شبکه های اطلاعاتی

 

 

آخرین لینک تدریس شده

ارشد فناوری اطلاعات

سیستمهای پشتیبان تصمیم پیشرفته