تغییر در کلاس مجازی دهم تاریخ حقوق کیفری؛خانم دکتر رضوانی

تغییر در کلاس مجازی دهم تاریخ حقوق کیفری؛خانم دکتر رضوانی

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی دهم تاریخ حقوق کیفری؛خانم دکتر رضوانی از تاریخ ۰۶/۱۰/۹۵ به تاریخ ۲۸/۰۹/۹۵ ساعت ۱۹ – ۱۷:۳۰ تغییر نمود

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email