تغییر در کلاس مجازی نهم ادله اثبات دعوی؛آقای لطفی

تغییر در کلاس مجازی نهم ادله اثبات دعوی؛آقای لطفی

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی نهم ادله اثبات دعوی؛آقای لطفی از تاریخ ۲۸/۰۹/۹۵ به تاریخ ۳۰/۰۹/۹۵ ساعت ۱۵ – ۱۳:۳۰ تغییر نمود.

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email