تغییر در کلاس مجازی دهم دروس حقوق مدنی۸ و متون حقوقی۲؛آقای دکتر سربازیان

تغییر در کلاس مجازی دهم دروس حقوق مدنی۸ و متون حقوقی۲؛آقای دکتر سربازیان

بنا بنظر استاد محترم درس،

  1. کلاس مجازی دهم درس حقوق مدنی۸ ؛آقای دکتر سربازیان از تاریخ ۰۸/۱۰/۹۵به تاریخ ۲۹/۰۹/۹۵ ساعت ۱۸ – ۱۶ تغییر نمود.
  2. کلاس مجازی دهم درس  متون حقوقی۲؛آقای دکتر سربازیان از تاریخ ۰۸/۱۰/۹۵به تاریخ ۲۹/۰۹/۹۵ ساعت ۱۵:۳۰ – ۱۴ تغییر نمود
به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email