کلاسهای مجازی مازاد مدارهای الکتریکی۲ و الکترونیک دیجیتال،آقای مهندس نوشاد

کلاسهای مجازی مازاد مدارهای الکتریکی۲ و الکترونیک دیجیتال،آقای مهندس نوشاد

بنا بنظر استاد محترم درس،

  1. کلاسهای مجازی مازاد مدارهای الکتریکی۲ ،آقای مهندس نوشاد در تاریخ ۰۹/۱۰/۹۵ ساعت ۱۶ – ۱۴ برگزار میگردد
  2. کلاسهای مجازی مازاد الکترونیک دیجیتال ،آقای مهندس نوشاد در تاریخ ۰۹/۱۰/۹۵ ساعت ۱۸ – ۱۶ برگزار میگردد

 

 

 

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email