تکمیل پرونده دانشجویان ورودی ۹۵

 بدینوسیله  به اطلاع دانشجویان ورودی ۹۵ دانشکده آموزشهای الکترونیکی می رساند  آندسته از  دانشجویانی که به دلیل نقص مدارک هنوز فرایند ثبت نام آنها تائید نشده امکان انتخاب واحد نیمسال دوم۹۵ را از دست خواهند داد، بنابراین هرچه سریعتر نسبت به رفع نقص اقدام نمائید.

 همچنین دانشگاه شیراز اقدام به ارسال نامه درخصوص تائیدیه تحصیلی به مقطع قبلیِ تمامی دانشجویانِ ورودی ۹۵   مقطع کارشناسی ارشد نموده است. بنابراین باتوجه به اینکه تائیدیه تحصیلی یکی از مدارک مهم مورد نیاز اداره ی کل آموزش دانشگاه است، لطفاً حتماً در این مورد از طریق دانشگاه قبلی پیگیری نموده و از ارسال پاسخِ نامه ی دانشگاه شیراز اطمینان حاصل نمائید، و در صورتی که از عدم دریافت نامه ی درخواست تائیدیه تحصیلی توسط دانشگاه مقطع قبلی اطمینان حاصل نمودید به دانشکده اطلاع دهید.

. شماره نامه و تاریخ نامه   به صورت پیام برای شما در اتوماسیون آموزشی ارسال شده است.