یک جلسه جبرانی کلاس مجازی درس مدیریت پروژه های نرم افزار ، گروه ۱- آقای دکتر اکبری

یک جلسه جبرانی کلاس مجازی درس مدیریت پروژه های نرم افزار ، گروه ۱- آقای دکتر اکبری

     بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر اکبری)، یک جلسه جبرانی کلاس مجازی مدیریت پروژه های نرم افزار ، گروه ۱– در تاریخ ۱/۱۰/۹۵  ساعت ۱۰ تا ۱۲ برگزار خواهد شد .

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی

دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز