کلاسهای مجازی مازاد متون فقه جزایی (ارشد)؛آقای دکتر هادیان

کلاسهای مجازی مازاد متون فقه جزایی (ارشد)؛آقای دکتر هادیان

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاسهای مجازی مازاد متون فقه جزایی (ارشد)؛آقای دکتر هادیان در تاریخ ۰۴/۱۰/۹۵ ساعتهای ۱۵ – ۱۴ و ۱۶ – ۱۵ برگزار خواهد شد.

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email