کلاس مجازی مازاد مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ،آقای مهندس یزدیان دهکردی

کلاس مجازی مازاد مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ،آقای مهندس یزدیان دهکردی

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی مازاد مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ،آقای مهندس یزدیان دهکردی در تاریخ ۰۶/۱۰/۹۵ ساعت ۲۰ – ۱۸ برگزار میگردد

 

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email