یک جلسه کلاس جبرانی مجازی و تغییر جلسه دهم درس اندیشه اسلامی ۱ – گروه ۱–آقای دکتر فارسی نژاد

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی و تغییر جلسه دهم درس اندیشه اسلامی ۱ – گروه ۱–آقای دکتر فارسی نژاد

     بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر فارسی نژاد)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس اندیشه اسلامی ۱ – گروه ۱– در تاریخ   ۹/۱۰/۹۵     ساعت ۱۴ تا ۱۵:۳۰ برگزار خواهد شد . جلسه دهم این درس نیز از تاریخ ۸/۱۰/۹۵ به تاریخ ۹/۱۰/۹۵ ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷ تغییر یافت.

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی

دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز