(اطلاعیه فوری)- تغییر زمان و ساعت امتحانات روز سه شنبه ۹۵/۱۰/۲۱

باسمه تعالی

قابل توجه دانشجویان گرامی 

بدینوسیله به اطلاع می رساند با توجه به اعلام تعطیلی رسمی روز سه شنبه ۹۵/۱۰/۲۱ کلیه امتحانات این روز به ترتیب جدول زیر در روزهای چهارشنبه مورخ ۹۵/۱۰/۲۲ و جمعه مورخ ۹۵/۱۰/۲۴ برگزار خواهد شد.

 

 

جدول روز و ساعت امتحانات تغییر یافته

     روز

  ساعت

 ۱۳:۱۵ – ۱۱:۱۵

                             ساعت  ۱۶-۱۴

چهارشنبه

۹۵/۱۰/۲۲

 

حقوق مدنی۴- دکتر علی رضایی

 تاسیسات الکتریکی و پروژه-فرزاد ایرجی

    جمعه

۹۵/۱۰/۲۴

بانکهای اطلاعاتی نوین-

دکتر صدرالدینی

مبانی علم اقتصاد- دکتر  صدرایی جواهری

حقوق مدنی ۸- دکترسربازیان

اصول طراحی پایگاه داده ها-دکتر رضاپور

طراحی وب سایتهای تجارت الکترونیک-

(دکتر فخر احمد)

 

 

 روابط عمومی دانشکده آموزشهای الکترونیکی