عدم دسترسی به اینترنت و سامانه های دانشگاه در تاریخ ۹۵/۱۱/۷

احتراما، به استحضار می رساند به علت به روز رسانی سخت افزارهای مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، دسترسی به اینترنت و تمامی سامانه های دانشگاه روز پنج شنبه (۹۵/۱۱/۷) از ساعت ۸  صبح  الی ۱۲ قطع می باشد. پیشاپیش از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم.