اطلاعیه ثبت نام حضوری پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون سراسری سال تحصیلی ۹۵-۹۶

ثبت نام حضوری

پس از اتمام ثبت نام اینترنتی لازم است بر اساس زمانبندی زیر، با دردست داشتن اصل و کپی مدارک ذیل به دانشکده مربوطه شخصا” مراجعه نمایید.  

ثبت نام حضوری مورخ ۱۳/۱۱/۹۵ ساعت ۱۲-۸ صبح  و ۱۵- ۱۳ عصر خواهد بود.

ثبت نام حضوری و تحویل مدارک از روز یک شنبه ۱۷/۱۱/۹۵ الی سه شنبه ۱۹/۱۱/۹۵ تمدید شد.

 توجه : عدم مراجعه پذیرفته شدگان در تاریخ تعیین شده برای ثبت نام به منزله انصراف از ادامه تحصیل تلقی خواهد شد . ضمناً حضور شخص پذیرفته شده برای ثبت نام الزامی است .

مهم: شروع کلاسها، روز شنبه ۱۶/۱۱/۹۵ می باشد.

* مدارک لازم:

۱- اصل و کپی گواهی مدرک تحصیلی دوره چهارساله یا شش ساله و یا هنرستان نظام قدیم با مهر و امضاء مدیر دبیرستان و هنرستان

۲- اصل و کپی گواهی تحصیلی سال ما قبل و دوسال ما قبل دیپلم جهت داوطلبان نظام قدیم با مهر و امضای دبیرستان و هنرستان

۳- اصل و کپی گواهی یا کارنامه تحصیلی دیپلم نظام قدیم

۴- اصل  و کپی مدرک یا گواهی پایان دوره پیش دانشگاهی (تاریخ اخذ دوره پیش دانشگاهی در هریک از رشته های تحصیلی نیمسال اول و دوم باید حداکثر تا پایان ۳۱/۶/۹۵ باشد) با مهر و امضاء مدیر مرکز پیش دانشگاهی

۵- اصل و کپی مدرک یا گواهی دیپلم متوسطه نظام جدید با مهرو امضاء مدیردبیرستان

۶- اصل و کپی مدرک و یا گواهی سال ما قبل دیپلم با مهر و امضاء مدیر دبیرستان

۷- اصل و کپی کارنامه تحصیلی دیپلم متوسطه نظام جدید (ریاضی فیزیک ، علوم تجربی ، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی) در هریک از سالهای ۱۳۸۴ به بعد با مهر و امضاء دبیرستان یا سازمان آموزش و پرورش

۸- اصل و یا گواهی مدرک دوره کاردانی پیوسته آموزشکده های فنی و حرفه ای وابسته به وزارت آموزش و پرورش  و یک برگ تصویر آن (تاریخ اخذ مدرک کاردانی حداکثر ۳۱/۶/۹۵)

۹- اصل یا گواهی سال اول، دوم، سوم دبیرستان و یا هنرستان برای دارندگان مدرک کاردانی پیوسته آموزشکده های فنی و حرفه ای آموزش و پرورش با مهر و امضاء مدیر دبیرستان و یا هنرستان

۱۰-اصل مدرک و یا گواهی دانش آموختگان دوره های معادل ( دارندگان مدرک معادل کاردانی – ویژه داوطلبان اخراجی و انصرافی ) به شرط آنکه دوره فوق با مجوز شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شده باشد و مدارک معادل آنان مورد تایید وزرات متبوع باشد.

۱۱- اصل شناسنامه و یک برگ فتوکپی از تمام صفحات آن.

۱۲-  اصل کارت ملی به انضمام دو برگ تصویر پشت و روی از کارت ملی.

۱۳-  شش  قطعه عکس تمام رخ (۴×۳) تهیه شده در سال جاری. (جهت برادران مشمول معافیت تحصیلی ۱۲ قطعه)

۱۴- مدرکی مبنی بر مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه

۱۵- اصل حکم مرخصی سالانه یا موافقت رسمی و بدون قید و شرط سازمان متبوع برای کارمندان دولت

۱۶- اصل و کپی دفترچه بیمه (در صورت دارا بودن)

۱۷- اصل و کپی رسید پستی درخواست تائیدیه تحصیلی (ارزش تحصیلی)

۱۸- واریز مبلغ -/۸۰۰۰۰۰ ریال( هشتصدهزار ریال) بابت وجه ثبت نام قابل پرداخت به صورت اینترنتی از طریق رمز دوم کارت های عابر بانک، بانک  های عضو شتاب (درفرم پرداخت اینترنتی وجه ثبت نام در فرایند ثبت نام)

تأکید می شود وجه ثبت نام حتما” بایستی از طریق اینترنت به حساب مربوطه واریز شده و به هیچ عنوان در ثبت نام حضوری قابل پرداخت نیست . ضمنا وجه واریزی در صورت انصراف غیر قابل برگشت می باشد.

۱۹- واریز مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰  ریال( ۵ میلیون ریال) بابت شهریه علی الحساب ( ضمنا وجه واریزی در صورت انصراف غیر قابل برگشت می باشد)

توجه:  کلیه پذیرفته شدگان می بایست به همراه تصویر گواهی پیش دانشگاهی خود به دفاتر پستی محل سکونت خود مراجعه و درخواست تاییدیه تحصیلی (ارزش تحصیلی) از اداره آموزش پرورش محل تحصیل خود را نمایند و رسید پستی را در زمان ثبت نام به دانشگاه ارائه دهند. کلیه پذیرفته شدگان حتما نام رشته و دانشکده محل تحصیل خود را بر روی پاکت ارسال تاییدیه تحصیلی درج نمایند. (آدرس دریافت کننده ارزش تحصیلی : شیراز، میدان ارم – پردیس ارم، جنب مرکز نشر دانشگاه شیراز- مدیریت امور آموزشی

توجه:  دانشجویانی که دردیگردانشگاهها مشغول به تحصیل می باشند با ارائه تصویرکلیه مدارک تحصیلی اقدام به ثبت نام اینترنتی و حضوری نمائید.

         –   قابل توجه دانشجویان مشمول نظام وظیفه:

                  – کلیه دانشجویان مشمول نظام وظیفه لازم است علاوه بر مدارک مربوط به ثبت نام که در بالا ذکر گردیده مدارک زیر جهت تشکیل پرونده
نظام وظیفه تهیه و به پلیس + ۱۰ مراجعه نمایند و فرم ثبت نام اولیه را از پلیس + ۱۰ اخذ و در روز ثبت نام حضوری به همراه داشته باشند. آدرس دفاتر پلیس + ۱۰ به پیوست می باشد.

                 –  دونسخه پرینت فرم تکمیل شده درخواست معافیت تحصیلی (دریافت از فرایند ثبت نام)

                – یک نسخه پرینت تکمیل شده مشخصات فردی مشمول جهت صدور مجوز ثبت نام (دریافت از فرایند ثبت نام)

                – یک نسخه کپی کارت ملی

                – یک نسخه کپی شناسنامه

                – یک نسخه کپی آخرین مدرک تحصیلی

                – یک قطعه عکس رنگی زمینه سفید پرسنلی

*****

توجه:

  1. جهت اطلاع از برنامه درسی ترم دوم ۹۵ به  منوی بخش مربوطه  در همین سایت مراجعه کنید.
  2. جهت کارت دانشجویی بلافاصله بعد از ثبت نام حضوری می بایست به واحد صدور کارت مستقر در پردیس ارم – روبروی استخر دانشگاه ساختمان معاونت فرهنگی دانشگاه از ساعت ۱۲-۸ صبح و ۱۵- ۱۳ بعد از ظهر شخصا مراجعه نمایند.