تغییر تاریخ کلاس مجازی درس مبانی سازمان و مدیریت -گروه ۱- آقای هاشمی

 

 

 

تغییر تاریخ کلاس مجازی درس مبانی سازمان و مدیریت -گروه ۱- آقای هاشمی

     بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر هاشمی)، تاریخ کلاس مجازی درس مبانی سازمان و مدیریت -گروه ۱- از دوشنبه به یک شنبه تغییر یافت. شایان ذکر است تاریخ و ساعت کلاسی این درس به شرح زیر تغییر یافت.

 

۲۷۰۷۳۱۱۱۱

۲۰:۰۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۵/۱۱/۱۷

آقای کاظم هاشمی

مبانی سازمان و مدیریت

اول

مجازی

۲۷۰۷۳۱۱۱۱

۲۰:۰۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۵/۱۱/۲۴

آقای کاظم هاشمی

مبانی سازمان و مدیریت

دوم

مجازی

۲۷۰۷۳۱۱۱۱

۲۰:۰۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۵/۱۲/۰۱

آقای کاظم هاشمی

مبانی سازمان و مدیریت

سوم

مجازی

۲۷۰۷۳۱۱۱۱

۲۰:۰۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۵/۱۲/۰۸

آقای کاظم هاشمی

مبانی سازمان و مدیریت

چهارم

مجازی

۲۷۰۷۳۱۱۱۱

۲۰:۰۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۵/۱۲/۱۵

آقای کاظم هاشمی

مبانی سازمان و مدیریت

پنجم

مجازی

۲۷۰۷۳۱۱۱۱

۲۰:۰۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۵/۱۲/۲۲

آقای کاظم هاشمی

مبانی سازمان و مدیریت

ششم

مجازی

۲۷۰۷۳۱۱۱۱

۲۰:۰۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۶/۰۲/۱۰

آقای کاظم هاشمی

مبانی سازمان و مدیریت

هفتم

مجازی

۲۷۰۷۳۱۱۱۱

۲۰:۰۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۶/۰۲/۱۷

آقای کاظم هاشمی

مبانی سازمان و مدیریت

هشتم

مجازی

۲۷۰۷۳۱۱۱۱

۲۰:۰۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۶/۰۲/۲۴

آقای کاظم هاشمی

مبانی سازمان و مدیریت

نهم

مجازی

۲۷۰۷۳۱۱۱۱

۲۰:۰۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۶/۰۲/۳۱

آقای کاظم هاشمی

مبانی سازمان و مدیریت

دهم

مجازی

                                                      مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی

دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email