تغییر کلاس مجازی اول درس مدار الکتریکی ۱ -گروه ۱- آقای دکتر دهقانی

تغییر کلاس مجازی اول درس مدارهای الکتریکی ۱ -گروه ۱- آقای دکتر دهقانی

          بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر دهقانی)، کلاس مجازی اول درس مدارهای الکتریکی ۱ از تاریخ ۲۳/۱۱/۹۵   به تاریخ ۲۷/۱۱/۹۵ ساعت ۱۶ تا ۱۸ تغییر یافت.

 

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی

دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز