خودخوان شدن برخی دروس رشته برق

قابل توجه دانشجویان محترم

به اطلاع دانشجویان رشته برق می رساند دروس ذکر شده زیر به صورت خودخوان برگزار می گردد. تاریخ و ساعت برگزاری کلاسها به شرح زیر می باشد:

نام درس

شماره درس

کلاس مجازی

گروه

استاد

زمان

ساعت

بررسی سیستم های قدرت ۲

۲۷۰۳۲۱۴۹۱

مجازی اول

۱

دکتر نوید اقتدارپور

۱۷/۰۱/۱۳۹۶

۱۰-۱۲

مجازی دوم

۱۱/۰۳/۱۳۹۶

طراحی پست های فشار قوی و پروژه

۲۷۰۳۲۱۵۴۱

مجازی اول

۱

دکتر نوید اقتدارپور

۱۶/۰۱/۱۳۹۶

۱۸-۲۰

مجازی دوم

۱۷/۰۳/۱۳۹۶

طراحی خطوط انتقال انرژی و پروژه

۲۷۰۳۲۱۵۲۱

مجازی اول

۱

دکتر محمد محمدی

۲۱/۰۱/۱۳۹۶

۱۶-۱۸

مجازی دوم

۰۸/۰۳/۱۳۹۶

عایق ها و فشار قوی

۲۷۰۳۲۱۵۱۱

مجازی اول

۱

دکتر مهدی اله بخشی

۱۴/۰۱/۱۳۹۶

۱۴-۱۶

مجازی دوم

۰۸/۰۳/۱۳۹۶

ماشین های الکتریکی ۳

۲۷۰۳۲۱۴۸۱

مجازی اول

۱

دکتر محمد محمدی

۱۹/۰۱/۱۳۹۶

۱۴-۱۶

مجازی دوم

۰۶/۰۳/۱۳۹۶

کنترل نوین

۲۷۰۳۲۱۲۸۱

مجازی اول

۱

مهندس لادن صادقی

۲۴/۱۲/۱۳۹۵

۱۴-۱۶

مجازی دوم

۱۵/۱/۱۳۹۶

مجازی سوم

۰۲/۰۳/۱۳۹۶

مجازی چهارم

۰۹/۰۳/۱۳۹۶

کنترل دیجیتال و آز

۲۷۰۳۲۱۳۲۱

مجازی اول

۱

مهندس روزبه ابول پور

۲۲/۱۲/۱۳۹۵

۱۰-۱۲

مجازی دوم

۲۰/۰۱/۱۳۹۶

مجازی سوم

۳۱/۰۲/۱۳۹۶

مجازی چهارم

۰۷/۰۳/۱۳۹۶

آنتن

۲۷۰۳۳۰۳۰۱

مجازی اول

۱

مهندس مصطفی حدائق

۲۵/۱۲/۱۳۹۵

۱۰-۱۲

مجازی دوم

۱۶/۰۱/۱۳۹۶

مجازی سوم

۰۳/۰۳/۱۳۹۶

مجازی چهارم

۱۰/۰۳/۱۳۹۶

فیلترها و سنتز مدار

۲۷۰۳۳۰۴۱۱

مجازی اول

۱

دکتر فرزاد مهاجری

۱۶/۱۱/۱۳۹۵

۱۶-۱۸

مجازی دوم

۱۹/۰۱/۱۳۹۶

مجازی سوم

۳۰/۰۲/۱۳۹۶

مجازی چهارم

۰۶/۰۳/۱۳۹۶

 

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی

دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email