کنسل شدن کلاس مجازی درس ریزپردازنده – گروه ۱- آقای دکتر راجی

کنسل شدن کلاس مجازی درس ریزپردازنده – گروه ۱-   آقای دکتر راجی

          بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر راجی)، کلاس مجازی درس ریزپردازنده – گروه ۱-   در تاریخ ۲۶/۱۱/۹۵ کنسل شد.

کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی

دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز