وام بنیاد علوی جهت نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۵

باسمه تعالی

بدینوسیله به اطلاع می رساند علیرغم عدم تخصیص بودجه لازم از بنیاد علوی جهت نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۹۵ با پیگیری های مکرر مسئولین دانشجویی دانشگاه شیراز بنا بر اعلام صندوق رفاه وزارت علوم به منظور حمایت مالی از دانشجویان روزانه و نوبت دوم مستعد کم بضاعت دانشگاه شرایط استفاده از تسهیلات وام بنیاد علوی جهت نیمسال دوم ۹۶-۹۵ اعلام می گردد.

 

شرایط وام بنیاد علوی

 

۱-به کلیه دانشجویان روزانه ، نوبت دوم کارشناسی –کارشناسی ارشد –دکتری حرفه ای و دکتری تخصصی  تعلق می گیرد.

۲- به دانشجویانی که دارای سنوات مجاز باشند.( کارشناسی و دکتری ۸ نیم سال –دکتری حرفه ای ۱۲نیمسال -کارشناسی ناپیوسته وکارشناسی ارشد ۴ نیمسال تحصیلی)

۳- داشتن گواهی کسر از حقوق (شرایط گواهی کسر حقوق جداگانه آورده می شود)

۴- داشتن ضامن رسمی – پیمانی ویا بازنشسته از ادارات و یا سازمان های دولتی (کسانی که ضامن قراردادی  دارند قبل از صدور به کارشناس امور دانشجویی دانشکده مراجعه ویا با شمارهای لیست(پیوستی )تماس حاصل فرمایند

۵- داشتن شماره حساب بانک تجارت شعبه میدان ارم حساب فعال باشد

۶- فتوکپی صفحه اول و دوم شناسنامه متأهلین

مبلغ وام و مدت زمان آن

دانشجویان مجرد در هر ترم: ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال

دانشجویان متأهل در هر ترم: ۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال

مدت وام : کارشناسی ۸ نیمسال، کارشناسی ارشد ۴ نیمسال و دوره دکتری ۸ نیمسال و دکتری حرفه ای ۱۲ نیمسال

 

شرایط گواهی کسر از حقوق

۱- عنوان نامه می بایست به صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد. (درج عنوان دانشکده یا دانشگاه شیراز در نامه، آن را از درجه اعتبار ساقط می نماید).

۲- در گواهی کسر از حقوق مبلغ قید نگردد و اگر ثبت گردید باید مبلغ مجموع ترم های باقیمانده قید شده باشد.

مثال ۱ : دانشجوی کارشناسی ارشد مجرد ورودی ۹۵ که سه ترم وی باقیمانده (ترم دوم ، سوم و چهارم ) و هر ترم ۶۰۰۰۰۰۰ ریال باید ضمانت بدهد که مجموعاً می بایست ۱۹۰۰۰۰۰۰ ریال در گواهی کسر از حقوق خود قید نماید.

مثال ۲ : دانشجوی کارشناسی ارشد متأهل ورودی ۹۵ که ۳ ترم وی باقیمانده (ترم دوم، سوم و چهارم) و هر ترم ۸۰۰۰۰۰۰ ریال باید ضمانت بدهد که مجموعاً می بایست ۲۴۰۰۰۰۰۰ ریال در گواهی کسر از حقوق خود قید کند.

۳- بدون قلم خوردگی و لاک گرفتگی باشد.

۴- کسانی که ضامن قراردادی دارند باید در آخر گواهی کسر از حقوق آنها قید شده باشد که تسویه حساب نامبرده (ضامن)  با این اداره منوط به تسویه حساب با صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم می باشد.

۵- این گواهی می بایست ممهور به مهر ذیحساب یا مدیر مالی سازمان دولتی باشد

شرایط باز پرداخت وام علوی

           بازپرداخت وام ۲۰ ماهه و بعد از فراغت از تحصیل به صورت اقساط می باشد

         در صورت انفصال از تحصیل به هر دلیل ( اخراج، انصراف و … ) باز پرداخت بصورت یکجا می باشد.

         متقاضیان می بایست از تا تاریخ۹۵/۱۱/۲۷ لغایت ۹۵/۱۲/۴جهت نیمسال دوم نسبت به تکمیل تمام اطلاعات خواسته شده در فرم وام بنیاد علوی (اینجا) اقدام و مدارک را تحویل کارشناسان امور دانشجویی دانشکده مربوطه نمایند.

 

         فرم درخواست بنیاد علوی برای کلیه دانشجویان چه خوابگاهی و چه غیر آن باید به تأیید اداره خوابگاه ها برسد)

         دانشجوی گرامی ارائه اطلاعات ناقص همراه با قلم خوردگی یا مخدوش بودن فرم درخواست یا گواهی کسر از حقوق ضامن به منزله عدم بررسی و اجابت آن تلقی می گردد.

         در خاتمه یادآوری می شود که واریز وام بعد از تأیید توسط بنیاد علوی صورت می پذیرد . لذا ارائه مدارک وام صرفاً به منزله دریافت وام نمی باشد و این وام تا زمان تأمین اعتبار از طرف بنیاد علوی پرداخت می گردد.

تذکر مهم : هنگام ارائه مدارک اصل گواهی کسر از حقوق بدون قلم خوردگی به همراه فرم درخواست بایستی تحویل کارشناس امور دانشجویی دانشکده مربوطه داده شود لذا از پذیرش مدارک اسکن شده یا کپی شده جداً معذوریم.

امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده