تغییر جلسه سوم درس اخلاق و تربیت اسلامی و اندیشه اسلامی ۲ – گروه ۱–آقای دکتر شکر

تغییر جلسه سوم درس اخلاق و تربیت اسلامی و اندیشه اسلامی ۲ – گروه ۱–آقای دکتر شکر

     بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر شکرتغییر جلسه سوم درس اخلاق و تربیت اسلامی و اندیشه اسلامی ۲ – گروه ۱–از تاریخ ۳/۱۲/۹۵ به تاریخ ۱۱/۱۲/۹۵ تغییر یافت و کلاس درس اخلاق و تربیت اسلامی ساعت ۸تا ۹:۳۰ وکلاس درس اندیشه اسلامی  ۲ساعت – ۱۰ تا ۱۱:۳۰ برگزار خواهد شد.

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی

دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email