تغییر تاریخ کلاس مجازی چهارم درس ریاضی مهندسی ۳واحدی -گروه ۱– آقای دکتر رستگار

تغییر تاریخ کلاس مجازی چهارم درس   ریاضی مهندسی ۳واحدی -گروه ۱ آقای دکتر رستگار

   بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر رستگار)، تاریخ کلاس مجازی چهارم درس   ریاضی مهندسی ۳واحدی -گروه ۱ از تاریخ ۹/۱۲/۹۵ به تاریخ ۸/۱۲/۹۵   ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۳۰ تغییر یافت .

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی

دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز