کنسل شدن کلاس مجازی چهارم درس مدیریت دانش -گروه ۱– آقای دکتر ساکتی

کنسل شدن کلاس مجازی چهارم درس مدیریت دانش -گروه ۱– آقای دکتر ساکتی

     بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ساکتی)، کنسل شدن کلاس مجازی چهارم درس مدیریت دانش –گروه ۱ در تاریخ ۱۰/۱۲/۹۵ کنسل اعلام می گردد. (شایان ذکر است کلاس جبرانی این دروس متعاقبا اعلام خواهد شد.)

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی

دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز