جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سیده راضیه نوردانگیز

به نام خدا
 
 
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سیده راضیه نوردانگیز
 
 
دانشگاه شیراز
دانشکده آموزش­های الکترونیکی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد
مهندسی فناوری اطلاعات گرایش طراحی و تولید نرم افزار
 
 
عنوان:
ارائه یک سیستم پیشنهاد دهنده محصول بر مبنای رویکرد تخمین فازی
 
 
به کوشش:
سیده راضیه نوردانگیز
 
 
استاد راهنما:
جناب آقای دکتر سید مصطفی فخراحمد
جناب آقای دکتر محمد هادی صدرالدینی
 
 
استاد مشاور:
جناب آقای دکتر محمد طاهری
 
 
زمان: ۱۵/۱۲/۱۳۹۵ – ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۶:۳۰
مکان: دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز
به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email