تغییر زمان برگزاری کلاس برخی از دروس رشته مدیریت جهانگردی

قابل توجه دانشجویان محترم

به اطلاع می رساند کلاس جبرانی اول درس مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی  در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۵ ساعت ۱۴ -۱۵:۳۰ برگزار می گردد.

جلسه ششم درس مبانی سازمان و مدیریت در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۵ ساعت ۱۶-۱۸ برگزار می گردد.

جلسه ششم درس رفتار سازمانی در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۵ ساعت ۸-۱۰  برگزار می گردد.

دانشکده آموزشهای الکترونیکی