زمان برگزاری کلاس جبرانی اول درس مایکروویو ۱ دکتر عباس علیقنبری

به اطلاع می رساند  بنا به نظر استاد محترم درس،کلاس جبرانی اول درس مایکروویو ۱ در تاریخ ۲۰/۱/۹۶  ساعت  ۱۴-۱۶ برگزار می گردد.