زمان برگزاری کلاس جبرانی پنجم و ششم درس ایین دادرسی کیفری۱ دکتر یوسفی

به اطلاع می رساند  بنا به نظر استاد محترم درس ،کلاس جبرانی پنجم درس ایین دادرسی کیفری ۱ در تاریخ ۲۵/۱۲/۹۵  ساعت ۱۸-۱۹:۳۰برگزار می گردد.

همچنین کلاس جبرانی ششم در تاریخ ۱۹/۱/۹۶ ساعت ۱۸-۱۹:۳۰برگزار می گردد.