تغییر کلاس مجازی ششم درس میکروپروسسور -گروه ۱ – آقای دکتر یثربی

تغییر کلاس مجازی ششم درس میکروپروسسور -گروه ۱ – آقای دکتر یثربی

بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر یثربی) کلاس مجازی ششم درس میکروپروسسور -گروه ۱ – از … ادامه...

منابع تکدرس میان ترم نیمسال دوم ۹۵

منابع تکدرس-میانترم ترم دوم ۹۵ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی و تغییر جلسه پنجم درس نیاز سنجی اطلاعاتی-گروه۱- آقای دکتر بوستانی

یک جلسه کلاس جبرانی و تغییر جلسه پنجم درس نیاز سنجی اطلاعاتی-گروه۱- آقای دکتر بوستانی

     بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر بوستانی)، یک جلسه کلاس جبرانی درس نیاز سنجی … ادامه...

تغییر کلاس مجازی ششم درس اصول حسابداری ۲-گروه ۱- آقای دکتر پژوهی

تغییر کلاس مجازی ششم درس اصول حسابداری ۲-گروه ۱- آقای دکتر پژوهی

          بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر پژوهی)، کلاس مجازی ششم درس اصول حسابداری ۲-گروه ۱از تاریخ ۲۲/۱۲/۹۵   … ادامه...

تغییر کلاس مجازی پنجم درس مهندسی نرم افزار ۲- گروه ۱- خانم مهندس همایونی

تغییر کلاس مجازی پنجم درس مهندسی نرم افزار ۲- گروه ۱-   خانم مهندس همایونی

          بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس همایونی)، کلاس مجازی پنجم درس مهندسی نرم … ادامه...

کلاس مازاد مجازی درس الکترونیک ۱ -گروه ۱ – آقای دکتر امامی

کلاس مازاد مجازی درس الکترونیک ۱ -گروه ۱ آقای دکتر امامی

     بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر امامی)، کلاس مازاد مجازی درس الکترونیک ۱ -گروه ۱ ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مدیریت دانش -گروه ۱– آقای دکتر ساکتی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مدیریت دانش -گروه ۱ آقای دکتر ساکتی

     بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ساکتی)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی درس اصول برنامه سازی – گروه ۱ –خانم مهندس حسینی

یک جلسه کلاس جبرانی درس اصول برنامه سازی – گروه ۱ خانم مهندس حسینی

     بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس حسینی)، یک جلسه کلاس جبرانی درس … ادامه...

تغییر جلسه پنجم کلاس درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی -گروه ۱– خانم مهندس بازرگان

تغییر جلسه پنجم کلاس درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی -گروه ۱ خانم مهندس بازرگان

     بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس بازرگان)، جلسه پنجم درس … ادامه...

تغییر ساعت جبرانی کلاس مجازی درس ریزپردازنده – گروه ۱- آقای دکتر راجی

تغییر ساعت جبرانی کلاس مجازی درس ریزپردازنده – گروه ۱-   آقای دکتر راجی

          بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر راجی)، جبرانی کلاس مجازی درس ریزپردازنده – گروه ادامه...

کلاس جبرانی مجازی درس تاریخ و فرهنگ ۲-گروه ۱ – خانم دکتر اسدی

کلاس جبرانی مجازی درس تاریخ و فرهنگ ۲-گروه ۱ – خانم دکتر اسدی

بنا به نظر استاد محترم درس (خانم دکتر اسدی) کلاس جبرانی مجازی درس تاریخ و فرهنگ ۲- … ادامه...

دو جلسه کلاس مازاد مجازی درس مدارهای الکتریکی ۲ گروه ۱- آقای مهندس نوشاد

دو جلسه کلاس مازاد مجازی درس مدارهای الکتریکی ۲ گروه ۱ آقای مهندس نوشاد  

     بنا بنظر استاد محترم درس(آقای مهندس نوشاد ) ، دو جلسه کلاس مازاد مجازی ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی و دو جلسه کلاس مازاد مجازی درس ریاضی ۱- گروه ۱– آقای دکتر فرجام

یک جلسه کلاس جبرانی و دو جلسه کلاس مازاد مجازی درس   ریاضی ۱- گروه ۱ آقای دکتر فرجام

   بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر فرجام)، یک … ادامه...

برنامه زمان بندی پاسخگویی دانشکده در ایام عید نوروز ۹۶

 

بسمه تعالی

 

قابل توجه دانشجویان عزیز

در ایام نوروز ۹۶همکاران محترم واحد آموزش و انفورماتیک دانشکده بنا به برنامه زمانبندی زیر در دانشکده حضور دارند وآماده پاسخ گویی ادامه...

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سیده راضیه نوردانگیز

به نام خدا
 
 
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سیده راضیه نوردانگیز
 
 
دانشگاه شیراز
دانشکده آموزش­های الکترونیکی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد
مهندسی فناوری اطلاعات گرایش طراحی و تولید
ادامه...