ساعت امتحانات میان ترم نیمسال دوم ۹۵

با سلام

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان دانشکده آموزشهای الکترونیکی می رساند جلسه اول امتحانات در هر روز از ساعت ۸:۳۰ صبح آغاز می شود بنابراین  جهت حضور در امتحانات سا عت دقیق را  در کارت ورود به جلسه  ملاحظه نمایید و سر موقع در امتحانات حضور داشته باشید.

با تشکر