تغییرتاریخ کلاس مجازی چهارم درس آنتن- گروه ۱- آقای مهندس حدائق

تغییرتاریخ کلاس مجازی چهارم درس آنتن- گروه ۱-   آقای مهندس حدائق

          بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس حدائق)، تغییرتاریخ کلاس مجازی چهارم درس آنتن- گروه ۱-   از تاریخ ۱۰/۳/۹۶ به تاریخ ۲۷/۲/۹۶ ساعت ۱۴ تا ۱۶ تغییر یافت.

 

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی

دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز