برگزاری دوره های آزاد مجازی توسط مرکز آموزش های آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند مرکز آموزش های آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز اقدام به برگزاری دوره های آزاد به صورت مجازی نموده است. جهت ثبت نام به سایت مرکز آموزش های آزاد مراجعه نمایید.

برنامه زمانبندی دوره های فصل بهار مجازی

دوره های مجازی ۱

دوره های مجازی۲

دوره های ادبیات و علوم انسانی

دوره های حقوق