اعلام نمره کارآموزی-پروژه دانشجویان مقطع کارشناسی

با سلام

قابل توجه دانشجویان محترم:

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی دانشکده  آموزشهای الکترونیکی  که درس کارآموزی و پروژه در لیست دروس خود با وضعیت ناتمام دارند می رساند چنانچه نمره دانشجو از ۲۵ شهریور ۹۶ به بعد توسط استاد در اتوماسیون آموزشی ثبت شود در صورتی که نمره با بیش از دو نیمسال تاخیر نسبت به زمان اخذ اولیه درس ،توسط استاد اعلام گردیده باشد  درس مربوطه  از آن نیمسال حذف و دانشجو موظف است مجددا اقدام به اخذ درس در نیمسال جاری نماید.

مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده