اسکان خوابگاه برادران

با سلام

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان (برادران)که متقاضی استفاده از خوابگاه در شیراز هستند می رساند که جهت اسکان در خوابگاه  همراه با کارت دانشجویی، در ساعات اداری به اداره  خوابگاه های برادران واقع در دانشگاه شیراز جناب آقای بناکار  و در ساعات غیر اداری به  مهمانسرای خوابگاه شهید مفتح  واقع در دانشگاه شیراز  (انتظامات خوابگاهها، جنب خوابگاه شهید مفتح)  مراجعه نمایید.

تلفن ۰۷۱۳۶۱۳۵۱۰۹