استفاده از امتیاز رتبه اولی مقطع کارشناسی

با سلام
بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان رتبه اول  فارغ التحصیل تیر ماه ۹۶  دانشکده آموزشهای الکترونیکی می رساند جهت استفاده از امتیاز رتبه اولی در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی  سال ۹۶،خواهشمند است  حداکثر تا تاریخ          ۲  /۹۶/۰۵ نسبت به تکمیل فرم صفحه ۲۵۹ دفتر چه راهنمای انتخاب رشته و ارسال از طریق مکاتبات به کارشناس مربوطه اقدام گردد به فرمهای ارسالی پس از این تاریخ ترتیب اثر داده نخواهد شد
با آرزوی موفقیت روز افزون