تغییر ساعت کلاس مجازی درس حقوق مدنی ۲-گروه ۱ – آقای دکتر رودیجانی

تغییر ساعت کلاس مجازی درس حقوق مدنی ۲-گروه ۱ – آقای دکتر رودیجانی
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر رودیجانی) ساعت کلاس مجازی درس حقوق مدنی ۲-گروه ۱ –یکشنبه ها از ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ به ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸ تغییر یافت.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز