تغییر تاریخ و ساعت کلاس مجازی درس ریزپردازنده – گروه ۱- آقای دکتر راجی

تغییر تاریخ و ساعت کلاس مجازی درس ریزپردازنده – گروه ۱- آقای دکتر راجی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر راجی)، کلاس مجازی درس ریزپردازنده – گروه ۱- از جلسه دوم به بعد از یک شنبه ها به چهارشنبه ها ساعت ۱۰ تا ۱۲ تغییر یافت . شایان ذکر است برنامه کلاسی این درس در سایت دانشکده آموزشهای الکترونیکی قابل مشاهده می باشد.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز