یک جلسه جبرانی کلاس مجازی درس زبان تخصصی – گروه ۱- خانم شاهین پور

یک جلسه جبرانی کلاس مجازی درس زبان تخصصی – گروه ۱- خانم شاهین پور
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم شاهین پور)، یک جلسه جبرانی کلاس مجازی درس زبان تخصصی – گروه ۱- در تاریخ ۵/۱۰/۹۶ ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰ برگزار خواهد شد.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز