اطلاعیه وام دانشجویی کلیه دانشجویان دانشکده آموزشهای الکترونیکی (جدیدالورود و وروی های قبل)

به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی وام دانشجویی دانشکده آموزشهای الکترونیکی (جدیدالورود و وروی های قبل) می رساند، موارد زیر را با دقت مطالعه فرموده و اقدام به ثبت نام و درخواست وام فرمایند و مدارک لازم را هرچه سریع تر به واحد مربوطه (دانشکده آموزشهای الکترونیکی، دفتر ریاست دانشکده ، سرکار خانم قوهستانی) ارسال فرمایید.
در صورتی که در سامانه پورتال فاز۲ صندوق رفاه تشکیل پرونده داده و ثبت نام نموده اید، در همین سامانه مطابق فایل پیوست اقدام به درخواست وام بفرمایید
درصورتی که هنوز تشکیل پرونده نداده و در سامانه پورتال فاز۲ ثبت نام نکرده انید مطابق فایل پیوست اقدام به ثبت نام و سپس درخواست وام بفرمایید.

مدارک لازم جهت دریافت وام:
• تعهد نامه محضری (نمونه تعهد نامه به پیوست می باشد)
• ارائه مدارک ضامن ( دقت بفرمایید ضامن مورد تایید فقط کارمند رسمی یا پیمانی دستگاههای اجرائی، نیروهای مسلح و بازنشسته می باشند)
• ضامن رسمی و پیمانی: آخرین حکم کارگزینی
• ضامن نیروهای مسلح: آخرین فیش حقوقی
• ضامن بازنشسته: گواهی کسر از حقوق ( در نامه و گواهی کسر از حقوق حتما باید مخاطب صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم باشد . میزان ضمانت برای دانشجویان کارشناسی ارشد ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال و دانشجوی کارشناسی۰۰۰/۰۰۰/۵۰ می باشد)
دقت بفرمایید درصورتی ضامن شما شخص جدیدی باید تعهد نامه و مدارک مربوط به ضامن جدید را ارسال بفرمایید. در صورتی که ضامن تغییر نکرده باشد فقط آخرین حکم کارگزینی یا فیش حقوقی مورد نیاز است)

تشکیل پرونده

درخواست وام

نمونه فرم تعهدنامه محضری