زمان برگزاری جبرانی جلسه اول درس اندازه گیری الکتریکی خانم مهندس مهرابی

 بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، خانم مهندس مهرابی جلسه اول درس اندازه گیری الکتریکی  در تاریخ ۴/۱۰/۹۶ ساعت ۱۶-۱۸ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جبرانی جلسه اول درس مخابرات ۲ اقای دکتر جمشیدی

 بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، اقای دکتر جمشیدی جلسه اول درس مخابرات ۲  در تاریخ ۵/۱۰/۹۶ ساعت ۱۸-۲۰ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جبرانی جلسه اول درس مدارهای منطقی خانم مهندس کریمی

 بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، خانم مهندس کریمی  جبرانی جلسه اول درس مدارهای منطقی  در تاریخ ۲۳/۹/۹۶ ساعت۱۴-۱۶برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جبرانی اول درس سیستمهای کنترل خطی اقای مهندس جوانمردی

 بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، اقای مهندس جوانمردی جلسه اول درس سیستمهای کنترل خطی  در تاریخ ۵/۱۰/۹۶ ساعت ۱۶-۱۸برگزار می گردد.… ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس حقوق مدنی ۶ -گروه ۱ – آقای دکتر رجب زاده

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس حقوق مدنی ۶ -گروه ۱ – آقای دکتر رجب زاده
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر رجب زاده) یک جلسه کلاس جبرانی … ادامه...

زمان برگزاری جبرانی جلسه ششم ادبیات فارسی خانم دکتر داناییان

 بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، خانم دکتر داناییان جبرانی جلسه ششم درس ادبیات فارسی  در تاریخ ۷/۹/۹۶ ساعت ۱۶-۱۸ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جبرانی جلسه اول الکترونیک ۲ اقای دکتر محمدی پویان

 بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، اقای دکتر محمدی پویان جلسه اول درس الکترونیک ۲ در تاریخ ۷/۱۰/۹۶ ساعت ۱۸-۲۰ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جبرانی جلسه اول معماری کامپیوتر ۲ واحدی و ۳ واحدی اقای دکتر قهرمانی

 بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، اقای دکتر قهرمانی جلسه اول درس معماری کامپیوتر۲ واحدی ساعت ۱۶-  ۱۷:۳۰و معماری کامپیوتر  ۳ واحدی  ساعت ۱۴-۱۶ در تاریخ ۱۱/۸/۹۶ … ادامه...

زمان برگزاری جبرانی جلسه اول مدار مخابراتی اقای دکتر جلالی

 بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، اقای دکتر جلالی جلسه اول درس مدار مخابراتی  در تاریخ ۵/۹/۹۶ ساعت ۱۰-۱۲ برگزار می گردد.… ادامه...

طرح تحقیق تصویب شده گروه حقوق

tarhe tahghighe tasvib shode goruheh hoghoogh

 … ادامه...

زمان برگزاری جبرانی جلسه پنجم درس تاریخ اسلام خانم دکتر پایان

 بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد خانم دکتر پایان ، جبرانی جلسه پنجم درس تاریخ اسلام در تاریخ ۱۱/۸/۹۶ ساعت ۱۶-۱۷:۳۰ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جبرانی جلسه دوم درس ابزار دقیق و آز آقای دکتر کهن صدق

 بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، اقای دکتر کهن صدق کلاس جبرانی جلسه دوم  درس ابزاردقیق و آز  در تاریخ ۱۰/۸/۹۶ ساعت ۱۸-۲۰ برگزار می گردد.… ادامه...

جبرانی کلاس درس مدیریت کنترل پروژه های فناوری اطلاعات-گروه ۱- خانم دکتر کرمی مهر

جبرانی کلاس درس مدیریت کنترل پروژه های فناوری اطلاعات-گروه ۱- خانم دکتر کرمی مهر
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر کرمی مهر)، جبرانی کلاس درس مدیریت کنترل پروژه های … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس عربی-گروه ۱ – آقای دکتر عربی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس عربی-گروه ۱ – آقای دکتر عربی
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر عربی) یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس عربی-گروه ۱ – … ادامه...

ثبت پایان نامه در ایران داک

با سلام

به اطلاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد کلیه رشته – گرایش ها  می رساند که بر اساس گزارش های رسیده شماری از دانشجویان گرامی برای ثبت پیشنهاده و پایان … ادامه...