اطلاعیه جدید مربوط به آزمون زبان معافی مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی دوم ۹۵ و اول ۹۶

قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی  دوم ۹۵ و اول ۹۶ :

احتراما ، بدین وسیله تقویم و برنامه زمان بندی آزمون های زبان معافی به شرح زیر اعلام می گردد .

نیمسال اول ۱۳۹۶ 🙁 مخصوص ورودیهای دوم ۹۵ و اول ۹۶ )

تاریخ آزمون ۲ / ۹ / ۹۶ در حوزه های شیراز و تهران .

 

نیمسال دوم ۱۳۹۶ : (مخصوص فقط ورودیهای اول ۹۶ )

تاریخ آزمون ۱۰ / ۱۲ / ۹۶ در حوزه های شیراز و تهران .

شایان ذکر است این آزمون مخصوص دانشجویان توضیح داده شده می باشد  و ورودی های دیگر   الزاما می بایست در کلاس درس زبان شرکت نمایند .